Samen werken Samen beter

Nieuwe telefooncentrale voor de huisarts- en fysiotherapie praktijk

De drukte aan de telefoon is flink toegenomen. Om u nog beter te kunnen helpen stappen we woensdag 22 mei over naar een nieuwe telefooncentrale.

Geen vergoeding voor slaap- en angstmedicatie

Zorgverzekeraars zien strenger toe op het vergoeden van Benzodiazepinen (bijv. Oxazepam, Temazepam, Lormetazepam, Alprazolam, Nitrazepam).

Digitale nieuwsbrief GC Terwinselen

Klik hier om de nieuwsbrief te openen

Ziekmelden: Werken in Duitsland of België

Sommige instanties vragen medische verklaringen voor allerlei doeleinden. In Nederland is afgesproken dat een behandelend (huis)arts deze verklaringen nooit mag afgeven.

Dieetbevestiging

Invullen dieetbevestiging door huisarts niet standaard nodig

Identificatieplicht in de zorg

Als u medische zorg nodig heeft, moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener, ook in de huisartsartsenpraktijk.

Niet verschenen zonder bericht

Het komt helaas steeds vaker voor dat patiënten een afspraak maken en vervolgens niet op het spreekuur verschijnen. Hiermee gaat onnodig spreekuurtijd verloren en lopen de wachttijden op.
 

Mijn Huisartsonline

Mijn Huisarts Online is de nieuwe regionale app van Mijn Zorgonline.
Meer nieuws

Over Ons

GezondheidscentrumTerwinselen bestaat sinds oktober 2003. Vanuit het centrum, dat centraal gesitueerd is in de wijk, wordt door een breed samengesteld multidisciplinair team van zorgaanbieders eerstelijnszorg aangeboden. Met name aan bewoners van het verzorgingsgebied Kerkrade West en in het bijzonder aan de bewoners van de wijk Terwinselen.
Een goede samenwerking tussen de verschillende disciplines en het feit dat binnen het centrum de aandacht voortdurend is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, leiden er toe dat er sprake is van een goede eerstelijnszorg voor patiënten.

Lees meer over ons gezondheidscentrum

Openingstijden / bereikbaarheid

Het gezondheidscentrum is op werkdagen geopend

Huisartsen:
08.00 uur - 17.00 uur
Tel: 045-5410836
E-mail info@gcterwinselen.nl

Apotheek:
08.00 uur - 18.00 uur
Zaterdag 9.00 tot 13.00 uur
Tel: 045-5697906

Fysiotherapie:
8.00 uur - 18.30 uur
Tel:045-5418490
 

 

Contact en route

Gezondheidscentrum Terwinselen
Maarzijde 2
6467 GC Kerkrade

e-mail: info@gcterwinselen.nl

> Routebeschrijving

Registreren