Welkom bij Gezondheidscentrum Terwinselen

Cliëntenraad Gezondheidscentrum Terwinselen

Vanaf de oprichting van het gezondheidscentrum is de aandacht gericht op patiënt- en wijkgerichte zorgverlening. Contact met onze doelgroepen en de tevredenheid van gebruikers wordt als essentieel ervaren door de zorgverleners van het centrum.
Medezeggenschap kan een zinvolle bijdrage leveren aan patiëntgerichte zorgverlening. Hieraan wordt enerzijds vorm gegeven door participatie van cliënten in het bestuur. Anderzijds door het instellen van een cliëntenraad.
Op 11 juni 2007 is er een cliëntenraad officieel geïnstalleerd door de heer F. Gillissen, voorzitter van het toenmalige stichtingsbestuur gezondheidscentrum Terwinselen.
De raad bestaat uit zeven zetels, die zijn ingevuld door de volgende leden:

Mw. M.E.P. Meyer, Voorzitter
Dhr. C. de Jong, Secretaris
Dhr. B. Augenbroe
Dhr. T. Brouwers
Mw. M. Franssen
Mw. M. Hanneman
Mw. E. Waalboer


Meer informatie over de cliëntenraad kunt u terug vinden in de speciale folder Cliënten Info.