Welkom bij Gezondheidscentrum Terwinselen

Cliëntenraad Gezondheidscentrum Terwinselen

Vanaf de oprichting van het gezondheidscentrum is de aandacht gericht op patiënt- en wijkgerichte zorgverlening. Contact met onze doelgroepen en de tevredenheid van gebruikers wordt als essentieel ervaren door de zorgverleners van het centrum.
Medezeggenschap kan een zinvolle bijdrage leveren aan patiëntgerichte zorgverlening. Hieraan wordt enerzijds vorm gegeven door participatie van cliënten in het bestuur. Anderzijds door het instellen van een cliëntenraad.
Op 11 juni 2007 is er een cliëntenraad officieel geïnstalleerd door de heer F. Gillissen, voorzitter van het toenmalige stichtingsbestuur gezondheidscentrum Terwinselen.