Samen werken Samen beter

Huisregels Gezondheidscentrum Terwinselen

 
 • In ons centrum gaan medewerkers en patiënten respectvol met elkaar om.
 • Meld u bij binnenkomst bij de praktijk waar u de afspraak heeft. Medewerkers mogen vragen om uw identiteitsbewijs.
   
 • Indien u niet kunt komen op een afspraak, gelieve deze afspraak tenminste 24 uur van te voren af te zeggen. Wij kunnen dan op deze tijd een andere patiënt inplannen.
   
 • Volg bij calamiteiten de aanwijzingen van de medewerkers op.
   
 • I.v.m. uw privacy en die van anderen, gelieve niet te telefoneren, filmen of fotograferen zonder toestemming.
 • In het gezondheidscentrum is het verboden:
  • alcohol of drugs te verhandelen, te gebruiken of onder invloed te zijn van deze middelen
  • te roken
  • wapens of gevaarlijke voorwerpen bij u te dragen
 • Bij diefstal, alle vormen van vernieling, fysiek -en verbaal geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie en stalking wordt aangifte gedaan bij de politie.
 • Het gezondheidscentrum is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen.

Graag uw medewerking
Medewerkers Gezondheidscentrum Terwinselen