Samen werken Samen beter

Kwaliteit

Het continue verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening staat centraal in het gezond-heidscentrum.
Dat zie je terug in de verschillende innovatie en verbetertrajecten, besprekingen, tevredenheidsmetingen en accreditaties die de disciplines uitvoeren.