Samen werken Samen beter

Kwaliteit

De huisartsenpraktijk neemt jaarlijks deel aan de NHG accreditatie.
Ook dit jaar is dit kwaliteitskeurmerk weer toegekend aan de huisartsenpraktijk. De praktijk wordt getoetst op onderstaande punten:
1. De borging van kwaliteit van de zorg door als praktijk enerzijds passende acties te nemen om risico's voor veiligheid en kwaliteit te beheersen en anderzijds door blijvend te voldoen aan de gesteld kwaliteitsnormen;
2. Het verzamelen van eigen praktijkgegevens en deze te spiegelen aan de gegevens van andere deelnemers als basis voor de evaluatie en verbetering van de kwaliteit van de zorg;
3. Het systematisch werken aan de verbetering van de kwaliteit van de zorg.

De Apotheek wordt jaarlijks getoetst volgens het HKZ-certificatieschema openbare Apotheken 2009.
Het keurmerk staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar.
Met het HKZ-keurmerk kun je als organisatie of praktijk laten zien dat je serieus werk maakt van kwaliteit van zorg en voldoet aan de
eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders. Een organisatie met het HKZ-keurmerk
heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van zorg-en dienstverlening.
Ook dit jaar heeft Service Apotheek dit certificaat weer behaald.