Samen werken Samen beter

Praktijkaccreditatie

Elk jaar wordt er getoetst of de praktijk nog aan de voorwaarden voldoet en bezig is met de verbeteringen. Om zo te zorgen dat de kwaliteit optimaal blijft.


 

De huisartsenpraktijk neemt deel aan de NHG praktijkaccreditatie.

De NHG-Praktijkaccreditatie is het kwaliteitskeurmerk van het Nederlandse Huisartsen Genootschap.
Dit keurmerk toont aan dat een praktijk voldoet aan de landelijk vastgestelde normen en constant werkt aan kwaliteitsvebetering.
Er wordt gekeken naar praktijkvoering, organisatie en medisch handelen. Ook de mening van de patiënt speelt hierin een belangrijke rol.
Als de praktijk aan de voorwaarden voldoet wordt voor 3 jaar de accreditering verleend. Daarnaast wordt een verbeterplan opgesteld, waarmee de praktijk aan de slag gaat.
Ook dit jaar is de accreditatie weer behaald.

De Apotheek wordt jaarlijks getoetst volgens het HKZ-certificatieschema openbare Apotheken 2009.
Het keurmerk staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar.
Met het HKZ-keurmerk kun je als organisatie of praktijk laten zien dat je serieus werk maakt van kwaliteit van zorg en voldoet aan de
eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders. Een organisatie met het HKZ-keurmerk
heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van zorg-en dienstverlening.
Ook dit jaar heeft Service Apotheek dit certificaat weer behaald.