Samen werken Samen beter

Praktijkaccreditatie

Elk jaar wordt er getoetst of de praktijk nog aan de voorwaarden voldoet en bezig is met de verbeteringen. Om zo te zorgen dat de kwaliteit optimaal blijft.


 

De huisartsenpraktijk neemt deel aan de NHG praktijkaccreditatie.

De NHG-Praktijkaccreditatie is het kwaliteitskeurmerk van het Nederlandse Huisartsen Genootschap.
Dit keurmerk toont aan dat een praktijk voldoet aan de landelijk vastgestelde normen en constant werkt aan kwaliteitsvebetering.
Er wordt gekeken naar praktijkvoering, organisatie en medisch handelen. Ook de mening van de patiënt speelt hierin een belangrijke rol.
Als de praktijk aan de voorwaarden voldoet wordt voor 3 jaar de accreditering verleend. Daarnaast wordt een verbeterplan opgesteld, waarmee de praktijk aan de slag gaat.
Ook dit jaar is de accreditatie weer behaald.

De Apotheek wordt jaarlijks getoetst volgens het HKZ-certificatieschema openbare Apotheken 2009.
Het keurmerk staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar.
Met het HKZ-keurmerk kun je als organisatie of praktijk laten zien dat je serieus werk maakt van kwaliteit van zorg en voldoet aan de
eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders. Een organisatie met het HKZ-keurmerk
heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van zorg-en dienstverlening.
Ook dit jaar heeft Service Apotheek dit certificaat weer behaald.

Bij tandartspraktijk Montoya Kerkrade staat degelijke mondzorg hoog in het vaandel.
U kunt de tandartspraktijk daarom ook vinden bij het KRT. Dit is een register waar aantoonbaar bekwame tandartsen in staan.
Klik hier voor meer informatie over dit kwaliteitsregister.
Naast de jaarlijks update van protocollen en richtlijnen, is de praktijk op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
De praktijk is lid van de beroepsgroep KNMT en doet mee aan verschillende nascholingen om u de beste zorg te bieden. Heeft u vragen kom gerust langs!

Fysiotherapiepraktijk Welman N.R.W.M. houdt zich voortdurend bezig met kennis, kwaliteit, register, opleiding, richtlijnen, onderzoek en innovatie.
Wij nemen deel aan het masterplan kwaliteit in beweging en het kwaliteitsregister fysiotherapie (KRF NL).
De kwaliteitsinformatie wordt beheerd in de landelijke database fysiotherapie. Regelmatig wordt er door alle collega’s na- of bijgeschoold.
De richtlijnen worden waar mogelijk gevolgd. De positie en activiteiten van fysiotherapeuten zijn met name gericht op de beweegzorg.