Samen werken Samen beter

Uitvoeren patiëntervaringsonderzoeken

Jaarlijks wordt de patiënttevredenheid in het Gezondheidscentrum gemeten via vragenlijsten die per beroepsvereniging zijn voorgeschreven.
 

De resultaten worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren.
Ook vindt terugkoppeling van de resultaten plaats in het stichtingsbestuur waarbij gekeken wordt naar discipline overstijgende kansen voor verbetering.