Samen werken Samen beter

Over ons

GezondheidscentrumTerwinselen bestaat sinds oktober 2003. Vanuit het centrum, dat centraal gesitueerd is in de wijk, wordt door een breed samengesteld multidisciplinair team van zorgaanbieders eerstelijnszorg aangeboden. Met name aan bewoners van het verzorgingsgebied Kerkrade West en in het bijzonder aan de bewoners van de wijk Terwinselen.
Een goede samenwerking tussen de verschillende disciplines en de voortdurende aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg, leiden tot een goede eerstelijnszorg voor de patiënten.
Een goede samenwerking zowel binnen het centrum als met de zorginstellingen in de regio is essentieel om tot een voor u optimale zorg te komen. Het centrum biedt onderdak aan een aantal vaste zorgverleners, maar ook aan vele anderen die op regelmatige basis spreekuren houden. Deze website voorziet u hierover van zoveel mogelijk informatie
Klik hier om de informatiefolder Gezondheidscentrum Terwinselen te openen.