Samen werken Samen beter

Pluspraktijk

Huisartsenpraktijk Terwinselen vervult een voorbeeldfunctie in de regio Parkstad Limburg en vormt een proeftuin voor de huisartsenpraktijk van de toekomst.
Dit is een praktijk waar patiënten zelf de regie hebben, patiënten doelmatig behandeld worden en de huisarts de regisseur is van de zorg in de wijk. Pluspraktijken zijn goed georganiseerd en lopen voorop op basis van diverse criteria zoals
een behaald kwaliteitscertificaat, aanwezigheid multidisciplinair overleg en goede prestaties binnen huidige zorgprogramma‘s. Het doel van de ‘Pluspraktijken‘ is een stap te zetten naar een nieuwe aanpak van de zorg.Huisarts De Bruyckere: “Gezondheidscentrum Terwinselen vormt al  lange tijd een goede basis om samen in de regio gezondheidswinst te behalen voor haar patiënten. In het belang van de zorg in onze regio gaan we aan de slag met het versterken van zelfmanagement van onze patiënten. We willen daarmee een groter effect bereiken als het gaat om kwaliteit van zorg, betere gezondheid en lagere kosten. We noemen deze nieuwe benadering   “positieve gezondheid”.
In aansluiting op deze positieve gezondheid zijn de praktijkondersteuners gestart met een nieuw programma voor de diabetes patiënten.
De huisartsen gaan starten met een nieuwe aanpak voor patiënten met  atriumfibrilleren (hartritmestoornis waarbij het ritme volledig onregelmatig en meestal versneld is).
Ook is in de praktijk extra aandacht voor ‘Advance care planning’ (ACP). Dit is een proces waarbij de patiënt met zijn behandelend arts zijn wensen, doelen en voorkeuren voor zorg rond het levenseinde bespreekt en eventueel vastlegt, vooruitlopend op het moment dat de patiënt zelf niet meer in staat is om beslissingen te nemen.
 
De nieuwe werkwijzen worden de komende jaren stapsgewijs op andere huisartsenpraktijken in de regio overgebracht, met als doel samen werken aan een betere en betaalbare gezondheidszorg.