Samen werken Samen beter

Pluspraktijk

Huisartsenpraktijk Terwinselen is ‘Pluspraktijk‘

Huisartsenpraktijk Terwinselen vervult een voorbeeldfunctie in de regio Parkstad Limburg en vormt de komende vier jaar een proeftuin voor de huisartsenpraktijk van de toekomst. Dit is een praktijk waar patiënten zelf de regie hebben, patiënten doelmatig behandeld worden en de huisarts de regisseur is van de zorg in de wijk. Sinds begin 2016 is huisartsenpraktijk Terwinselen één van de vijf ‘Pluspraktijken‘. Deze praktijken zijn goed georganiseerd en lopen voorop op basis van diverse criteria zoals een behaald kwaliteitscertificaat, aanwezigheid multidisciplinair overleg en goede prestaties binnen huidige zorgprogramma‘s. Het doel van de ‘Pluspraktijken‘ is een stap te zetten naar een nieuwe aanpak van de zorg.

Huisarts De Bruyckere: "Gezondheidscentrum Terwinselen vormt al veertien jaar een goede basis om samen in de regio gezondheidswinst te behalen voor haar patiënten. In het belang van de zorg in onze regio gaan we aan de slag met het versterken van zelfmanagement van onze patiënten om daarmee een groter effect te bereiken als het gaat om kwaliteit van zorg, betere gezondheid en lagere kosten. We noemen deze nieuwe benadering "positieve gezondheid".
In aansluiting op deze positieve gezondheid zijn de praktijkondersteuners gestart met een nieuw programma voor de diabetes patiënten.
De huisartsen gaan starten met een nieuwe aanpak voor patiënten met atriumfibrilleren (hartritmestoornis waarbij het ritme volledig onregelmatig en meestal versneld is).
Nieuw is ook de digitale overlegtafel. Dit is een digitaal platform, waarbinnen hulpverleners en mantelzorgers met elkaar kunnen communiceren en de zorg voor oudere patiënten sneller en beter op elkaar kunnen afstemmen. Met deze nieuwe werkwijze zijn in andere regio‘s in het land positieve ervaringen opgedaan. Voor onze regio zijn we de eerste huisartsenpraktijk die deelneemt aan de digitale overlegtafel.

In juli 2016 zijn er nog eens vijf praktijken gestart als ‘Pluspraktijk‘. De nieuwe werkwijze wordt de komende jaren stapsgewijs op andere huisartsenpraktijken in de regio overgebracht, met als doel samen werken aan een betere en betaalbare gezondheidszorg.