Samen werken Samen beter

Mantelzorg

Kan iemand de zorgt overnemen? Wanneer u intensief zorgt voor een ander, heeft u waarschijnlijk veel vragen.
Zorgen voor een ander brengt ook veel emoties met zich mee. Praten kan helpen hier mee om te gaan.

Het Steunpunt voor mantelzorgers Parkstad kan ondersteuning bieden. Ze kennen het aanbod van zorg-en hulpverlening in de omgeving, bieden een luiterend oor en organiseren
trainingen en lotgenotencontact. Ook kan er gezorgd worden dat de zorg tijdelijk wordt overgenomen door een geschoolde vrijwilliger, zogenaamde respijtzorg.Ruggesteun heeft geschoolde vrijwilligers die in verschillende situaties kunnen worden ingezet. Ze zijn opgeleid om ingezet te worden bijvoorbeeld bij mensen met dementie en
palliatieve zorg, maar bezoeken ook eenzame ouderen om sociaal isolement te voorkomen.

Heeft u vragen of een specifieke hulpvraag neem dan contact op via:
045-2114000 of via info@mantelzorgparkstad.nl
voor meer informatie zie: www.mantelzorgparkstad.nl