Samen werken Samen beter

Cursus voor mantelzorgers

Door de praktijkverpleegkundige, de POH GGZ en de wijkverpleegkundige wordt in het kader van het protocol Dementie aandacht besteed aan de belastbaarheid van de mantelzorgers van dementerende ouderen.
Net als in voorafgaande jaren wordt in het gezondheidscentrum in samenwerking met Steunpunt Mantelzorg de cursus voor mantelzorgers van dementerende ouderen aangeboden.
Aan deze cursus, bestaande uit 8 bijeenkomsten, kunnen 8 tot 10 personen deel nemen.