Samen werken Samen beter

Bijeenkomsten slaapproblemen

Een heel aantal patiënten van gezondheidscentrum Terwinselen heeft te maken met slaapproblemen met alle gevolgen vandien.
Tijdens een cursus van 7 bijeenkomsten wordt door 8 deelnemers gewerkt aan het verminderen of het leren omgaan met deze problemen.

Onder begeleiding van de POH GGZ en de fysiotherapeut komen in de bijeenkomsten de volgende thema‘s aan de orde:
- Informatie over slaap
-Zelfregistratie van slaap- en waakgedrag
-Het doorbreken van verkeerd aangeleerde slaapgewoonten
-Aanpakken van niet-helpende gedachten
-Leren verminderen van lichamelijke inspanning door óntspanning
-Zelf beter leren omgaan met slaap door te ontdekken wat u het beste bij u past

Bijeenkomsten Op Zoek naar Zin

De cursus Op zoek naar zin is voor mensen die ondersteuning nodig hebben i.v.m. somberheidsklachten en die meer grip op het leven willen krijgen.

In het kader van een pilot is deze nieuwe cursus, bestaande uit 8 bijeenkomsten, door de POH GGZ Terwinselen in samenwerking met verzorgingshuis Firenschat uitgevoerd.

Pilot casemanager meervoudige (GGZ) problematiek

De huisartsen van het gezondheidscentrum signaleren een hogere zorgvraag bij doorgaans jongere patiënten die te maken hebben met meerdere problemen.

Deze patiënten melden zich regelmatig bij de huisarts met diverse lichamelijke en geestelijke klachten.
Als proef gaat een casemanager samen met de patiënt aan de slag om veranderingen te realiseren om uiteindelijk de kwaliteit van leven van de patiënt te vergroten en de zorgvraag te verminderen.

Borstkanker

Nazorg
Sinds oktober 2017 werken vijf huisartsenpraktijken in Parkstad met Zuyderland aan een verbetering van de nazorg voor vrouwen met borstkanker.
Medische zaken, maar ook psychische klachten, levensvragen en vraagstukken over het werk komen aanbod.
Binnen de praktijk worden de borstkankerpatiënten gezien door een verpleegkundig specialist die de klachten van de patiënten inventariseert, praktische adviezen geeft
en samen met de huisarts een zorgplan op maat maakt voor de patiënt.