Samen werken Samen beter

Bijeenkomsten slaapproblemen

Een heel aantal patiënten van gezondheidscentrum Terwinselen heeft te maken met slaapproblemen met alle gevolgen vandien.
Tijdens een cursus van 7 bijeenkomsten wordt door 8 deelnemers gewerkt aan het verminderen of het leren omgaan met deze problemen.

Onder begeleiding van de POH GGZ en de fysiotherapeut komen in de bijeenkomsten de volgende thema‘s aan de orde:
- Informatie over slaap
-Zelfregistratie van slaap- en waakgedrag
-Het doorbreken van verkeerd aangeleerde slaapgewoonten
-Aanpakken van niet-helpende gedachten
-Leren verminderen van lichamelijke inspanning door óntspanning
-Zelf beter leren omgaan met slaap door te ontdekken wat u het beste bij u past