Samen werken Samen beter

Project Laaggeletterdheid

Een patiënt uit ons gezondheidscentrum kan nu beter lezen en schrijven, dat is een pluim voor ons allen! Door samen aandacht hiervoor te hebben wordt laaggeletterdheid in deze praktijk steeds meer en beter herkend.

In 2016 is Gezondheidscentrum Terwinselen een project gestart om de zorg voor laaggeletterde (mensen die moeite hebben met lezen en schrijven) patiënten te verbeteren. Mensen met laaggeletterdheid kunnen flyers of medicijn bijsluiters niet of moeilijk lezen en kunnen daardoor gezondheidsproblemen hebben. Het projectteam dat bestaat uit verschillende disciplines (huisarts, fysiotherapie, apotheek, en een aantal externe zorgverleners) heeft samen, met een aantal laaggeletterde patiënten, nieuwe middelen voor in de praktijk ontwikkeld.
 
Diana Terwint is gestart met een training herkennen van laaggeletterdheid. In de spreekkamer liggen herkenningskaarten waarmee de zorgverlener makkelijker het gesprek over laaggeletterdheid kan voeren. Vervolgens heeft een rondje door de wachtkamer geleid tot het plaatsen van nieuwe verwijsborden. Zo verwijst het bord met het stethoscoop pictogram naar de huisarts. Ook door posters in de wachtkamer hebben mensen zich gemeld bij de assistente. Door de samenwerking in het projectteam is er meer informatie bekend over het aanbod in de gemeente en weten we waar we mensen met laaggeletterdheid naar kunnen verwijzen. Het project dat eind dit jaar afloopt heeft in het gezondheidscentrum geleid tot een vergrote bewustwording voor laaggeletterdheid. Door de verbinding met het taalhuis worden onze patiënten ook in de toekomst goed begeleid.”