Samen werken Samen beter

Project Laaggeletterdheid

Op een effectieve manier laaggeletterden met overgewicht helpen naar een gezond gewicht, dat is wat ons Gezondheidscentrum samen met Vilans en Pharos willen bereiken.

 

Met dit doel voor ogen zijn we dit voorjaar gestart met het traject Laaggeletterdheid is van gewicht – de huisarts helpt.
2,5 miljoen mensen in Nederland beheersen de taal onvoldoende. Deze mensen beheersen de taal niet op vmbo-niveau, het niveau waarop iemand wordt verondersteld ‘geletterd‘ te zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de aanpak van het ministerie van Onderwijs om laaggeletterdheid tegen te gaan. Laaggeletterden vinden onvoldoende hun weg in de gezondheidszorg. Zorgverleners ervaren grote verschillen in hun gezondheid en leefstijl in vergelijking met cliënten die wel voldoende de taal beheersen. Gedurende drie jaar gaat de praktijk met laaggeletterdheid aan de slag. De praktijk stelt een projectteam samen, bestaande uit de praktijkverpleegkundige, de huisarts en minimaal drie laaggeletterde patiënten met overgewicht uit de praktijk en belangrijke overige disciplines zoals fysiotherapeut, diëtist, apotheker(assistent) en een medewerker van de gemeente of GGD. Het projectteam gaat aan de slag met laaggeletterdheid op drie niveaus. Ten eerste focust de praktijk zich op het herkennen van en communiceren met laaggeletterde patiënten met overgewicht. Ten tweede bekijkt de praktijk samen met de laaggeletterde patiënten en de overige disciplines aan welke acties m.b.t. een gezonde leefstijl deze patiënten behoefte hebben. Deze acties zijn gericht op het bevorderen van bewegen en afvallen. Het derde niveau waarmee de praktijk aan de slag gaat, richt zich op onderzoek. Het onderzoek draagt bij aan hoe de eerstelijnszorg beter ingericht kan worden voor de doelgroep laaggeletterde patiënten met overgewicht uit kansarme gezinnen. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de zorgverzekeraars CZ en VGZ.