Samen werken Samen beter

Samenwerking

Naast de samenwerking tussen disciplines die gevestigd zijn, of spreekuur houden, in het gezondheidscentrum wordt ook samengewerkt met partijen die gevestigd zijn buiten het centrum.
 

In Terwinselen werken we samen op het gebied van beleid en nieuwe ontwikkelingen met de gezondheidscentra van Bocholtz- Simpelveld, Medisch Centrum Putstraat en huisartsenpraktijk Van Daal.
Het gezondheidscentrum werkt samen met Firenschat.
Niet alleen bewoners van het verzorgingshuis maar ook van de aanleunwoningen en andere woonvormen kunnen hier terecht voor een consult bij een van de zorgverleners uit de eerste lijn.

Het zorgaanbod van het gezondheidscentrum is zoveel mogelijk afgestemd op het beleid in de wijk en regio.
Het gaat dan om afstemming met gemeentelijk beleid en om afstemming van de zorg met zorggroep HOZL.
Gezondheidscentrum Terwinselen maakt deel uit van de koepel van Gezondheidscentra in Zuid Nederland.