Samen werken Samen beter

Diensten en Services

  1. De herhaal/synchronisatie module
  2. Bezorgdienst
  3. Reizigersvaccinatie
  4. Medicijnen mee op reis
  5. Medicatieoverzicht
  6. Weekmedicatie

De herhaal/synchronisatie module

Vindt u het ook zo lastig, dat de ene keer het ene geneesmiddel op is en de volgende keer het andere?
12-09-2017

Bezorgdienst

Laat uw gezondheid (tijdelijk) te wensen over? En bent U niet in staat om naar de apotheek te komen? Dan kan Apotheek Terwinselen uw medicatie bezorgen.
12-09-2017

Reizigersvaccinatie

Plannen om naar het buitenland te gaan?
01-09-2017

Medicijnen mee op reis

Gaat u op reis met een medicijn of middel dat onder de Opiumwet valt? Dan moet u een officiële verklaring aanvragen.
Het CAK beoordeelt de ingevulde verklaring in opdracht van het ministerie van VWS.
12-09-2017

Weekmedicatie

Wanneer u veel medicijnen gebruikt kan het soms lastig te zijn om ze allemaal uit elkaar te houden en op het juiste tijdstip in te nemen. De apotheek kan u daarbij helpen!
12-09-2017

Medicatieoverzicht

Voor goede en veilige zorg is het noodzakelijk dat zorgverleners altijd beschikken over actuele informatie over het medicijngebruik van patiënten.
01-08-2017