Samen werken Samen beter

Tarieven

Vanaf 2008 zijn er afspraken gemaakt met de overheid en de zorgverzekeraars over verschillende tarieven voor het afleveren van geneesmiddelen en de dienstverlening van de apotheek. Wanneer u voor de eerste keer een geneesmiddel krijgt, is de prijs hiervan anders dan bij een vervolguitgifte. Vanaf 1 januari 2015 ziet u hiervoor twee tarieven op uw rekening staan, in plaats van het gebruikelijke totaalbedrag. Hoe dat precies zit, leggen wij u graag uit.

Splitsing tarieven
Het totaalbedrag op uw declaratieoverzicht is vanaf 1 januari 2015 opgebouwd uit een prijs voor het geneesmiddel en een prijs voor het werk dat in de apotheek wordt gedaan. Het uiteindelijke bedrag verschilt dus niet ten opzichte van de voorgaande jaren, het is alleen opgesplitst in twee tarieven. De prijs voor de geleverde zorg wordt daardoor inzichtelijk.

Eerste uitgifte
Een voorbeeld van farmaceutische zorg die nu apart op uw rekening vermeld wordt, is de uitleg en extra controle als u een nieuw geneesmiddel gaat gebruiken (of langer dan 12 maanden niet heeft gebruikt): de eerste uitgifte.

Voor elk medicijn dat u voor het eerst meekrijgt, worden er in de apotheek verschillende handelingen verricht. Zo ontvangt u onder andere uitleg over het gebruik en de werking van medicijnen, wordt er gecontroleerd of u nog andere medicijnen gebruikt waarmee het nieuwe middel mogelijk kan conflicteren en neemt de apotheker indien nodig contact op met uw voorschrijvend arts. Sommige zorgverzekeraars noemen dit een ´eerste uitgifte gesprek’, maar het is een tarief voor de totale dienstverlening rondom een nieuw geneesmiddel.

Wij vinden het belangrijk dat u weet wat een eerste uitgifte precies inhoudt, zodat u erop kunt vertrouwen dat u uw geneesmiddel goed en veilig kunt gebruiken. U bent dus niet duurder uit door de wijziging in de manier van declareren!

Zorgverzekering
De geneesmiddelkosten en de tarieven van de zorg kunnen per zorgverzekeraar verschillen. Helaas valt een eerste uitgifte tarief onder het eigen risico en moet u het vaak zelf betalen. Kijk in uw polisvoorwaarden of dit voor u van toepassing is.

Klik hier voor tarievenlijst