Samen werken Samen beter

Prijzen geneesmiddelen

De website Medicijnkosten is een product van Zorginstituut Nederland. Op deze website kunt u actuele informatie vinden over de vergoeding van geneesmiddelen. U kunt zien:
  1. of een middel in het geneesmiddelenvergoedingssysteem is opgenomen;
  2. of er eventueel nadere voorwaarden gelden, waaronder het preferentiebeleid;
  3. of u zelf moet bijbetalen en;
  4. of er een vervangend geneesmiddel is dat wel helemaal wordt vergoed.

Bij de kosten van het geneesmiddelen moet u het aflevertarief van uw apotheek nog bij optellen. Al deze kosten tellen mee voor het verplichte eigen risico.

Klik hier voor de website