Samen werken Samen beter

Vergoeding van geneesmiddelen

Het preferentiebeleid
Mogelijk vergoedt uw verzekeraar niet meer al uw geneesmiddelen. Van een geneesmiddel op doktersrecept dat door meerdere fabrikanten geproduceerd wordt, kan een verzekeraar bepalen dat het middel van de ene fabrikant wel, maar van een andere fabrikant niet aan u vergoed wordt. Dit zogenoemde preferentiebeleid houdt in dat uw zorgverzekeraar bepaalt dat binnen een bepaalde groep geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof en toedieningwijze, alleen de goedkoopste (generieke) variant wordt vergoed aan patiënten.
Een verzekeraar kan beslissen dat een bepaald merk wel vergoed wordt wanneer de arts ‘medische noodzaak’ op het recept zet. Wanneer er geen sprake is van medische noodzaak en u wilt toch het huidige merk geneesmiddel blijven gebruiken, dan moet u dit van deze verzekeraars volledig zelf betalen. Er kan pas spraken zijn van medische noodzaak als u eerst het preferente middel van de zorgverzekeraar heeft geprobeerd. Wilt u weten welke geneesmiddelen wel of niet worden vergoed, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Niet vergoed
Homeopathische middelen en medicijnen die u zonder recept kunt kopen, bijvoorbeeld bij de drogist, krijgt u niet vergoed van uw verzekeraar. Medicijnen die gebruikt worden ter voorkoming van het oplopen van ziektes bij (verre) reizen worden niet vergoed. U kunt zich soms voor deze middelen bijverzekeren. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar. De apotheek kan alleen middelen uit het basispakket rechtstreeks met de verzekering afrekenen. Alle overige middelen moet u als verzekerde eerst betalen aan de apotheek en vervolgens afhankelijk van uw polis kunt u zelf de kosten terug krijgen van uw verzekering.

Eigen bijdrage
Soms moet u een eigen bijdrage betalen voor een medicijn. Medicijnen worden ingedeeld in groepen met dezelfde werking. Voor zo’n groep medicijnen, die onderling vervangbaar zijn, is een maximale vergoeding vastgesteld. Voor een duurder medicijn moet u dan bijbetalen.

Verplicht eigen risico
Geneesmiddelen vallen onder het verplicht eigen eigen risico. Het verplicht eigen risico geldt alleen voor verzekerden van 18 jaar en ouder.

Polis
Controleer in uw polis of er aanvullende voorwaarden gelden voor de vergoeding van medicijnen. Die voorwaarden kunnen gaan over de toepassing of administratieve voorwaarden.