Samen werken Samen beter

Directe toegankelijkheid

U heeft geen verwijsbriefje nodig voor de fysiotherapeut. Fysiotherapie is voor iedereen direct toegankelijk. In de meeste gevallen zult u nog steeds verwezen worden door de huisarts of specialist. Pas na deze screening/ dit consult zal
bekeken worden, al dan niet in overleg met de huisarts/ specialist ( indien de patiënt daarin toestemming verleent) of behandeling zinvol is.

Check voor alle zekerheid uw zorgverzekering

Informeert u voor alle zekerheid even bij uw zorgverzekeraar hoe fysiotherapie wordt vergoed. Bij onduidelijkheid hierover kan uw fysiotherapeut dit voor u nakijken.
 

Openingstijden

De praktijk is geopend op
maandag t/m vrijdag van 08.00 uur - 18.30 uur, eventueel is een avondspreekuur op afspraak mogelijk.

Behandeling uitsluitend volgens afspraak
T 045 - 5418490
E fysiotherapie@gcterwinselen.nl
O Contactformulier

Algemene informatie kunt u vinden op de website van onze beroepsvereniging:
www.fysiotherapie.nl