Samen werken Samen beter

Privacyreglement

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk
De AVG is de nieuwe wet anno 2018 ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft iedere organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Klik hier om ons volledige privacyreglement te lezen:
Privacyreglement AVG Fysiotherapiepraktijk Welman N.R.W.M.