Samen werken Samen beter

Specialisaties

Specialisaties en/of gerichte bij- en nascholing is gevolgd op het gebied van :
 • manuele therapie (msc)
 • lifestyle coaching
 • rugscholing volgens McKenzie methode
 • orthopedische geneeskunde volgens Cyriax
 • manuele lymfedrainage / oedeemtherapie en lymfetaping
 • aanmeten steunkousen (FysioTek)
 • sportfysiotherapie, taping en bandageren/ medical taping
 • schouderproblematiek
 • bekkenbodem-/ incontinentie-problematiek
 • handtherapie
 • dry needling
 • knie-revalidatie
 • chronische pijnproblematiek
 • beweegprogramma‘s COPD, Diabetes Mellitus, Arthrose, hart- en vaataandoeningen,
 • claudicatio intermittens ( vaatvernauwingen)
 • ziekte van Parkinson
 • long-Covid revalidatie programma
 • kinderfysiotherapie

Openingstijden

De praktijk is geopend op
maandag t/m vrijdag van 08.00 uur - 18.30 uur, eventueel is een avondspreekuur op afspraak mogelijk.

Behandeling uitsluitend volgens afspraak
T 045 - 5418490
E fysiotherapie@gcterwinselen.nl
O Contactformulier

Algemene informatie kunt u vinden op de website van onze beroepsvereniging:
www.fysiotherapie.nl