Samen werken Samen beter

Algemeen

Graag bieden wij u in onze praktijk kwalitatief hoogstaande huisartsenzorg. Hieronder verstaan wij zorg die gebaseerd is op de actuele kennis met aandacht voor de individuele patiënt.
Onze praktijk werkt samen met het huisartseninstituut van de Universiteit Maastricht voor opleiding, onderzoek en zorginovatieprojecten. Wij leiden ook nieuwe huisartsen (AIOS) op.

Mulitdisciplinaire samenwerking vinden wij erg belangrijk.Om dit te bereiken hebben we wekelijks overleg met de thuiszorg, wijkverpleging, het maatschappelijk werk en eerstelijns psycholoog en sociaal psychiatrisch verpleegkundige.
Zo kunnen we kennis en informatie uitwisselen en hebben we korte lijnen naar andere professionals. Er is daarnaast regelmatig overleg met de disciplines in het gezondheidscentrum, met collega's uit de buurt en met het ziekenhuis.

De praktijk is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur - 17.00 uur.
Buiten de normale openingstijden zult u zich voor spoedeisende zaken moeten wenden tot de Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg, (telefoonnummer Huisartsenpost Oostelijk Zuid- Limburg: 045 - 5778844).


Vergoeding huisartsenzorg
Vanuit uw basisverzekering worden de kosten van de hulp die door de huisarts zelf of door het ondersteunend personeel worden gegeven vergoed.

Deze zorg komt niet ten laste van uw verplicht eigen risico. De kosten voor bijvoorbeeld bloedonderzoek en medicijnen of voor andere door de huisarts voorgeschreven zorg, komen wel ten ten laste van het verplichte eigen risico. Het is belangrijk uw polis goed door te lezen zodat u van te voren weet welke behandelingen wel of niet vergoed worden.