Samen werken Samen beter

Bloedprikken

Let op:
Het laboratorium van Zuyderland verzorgt in de regio de bloedafname voor poliklinische patiënten, op regionale prikposten, bij huisartsenpraktijken en bij patiënten thuis.
In het kader van het beperken van contacten met corona (-verdachte) patiënten en het indammen van het verspreidingsrisico is
besloten om alle externe priklocaties en bloedafnamefaciliteiten bij huisartsen per direct te sluiten. 

Bloedprikken is vanaf dinsdag 17 maart alleen nog mogelijk in de ziekenhuislocaties in Sittard-Geleen, Heerlen, Brunssum en Kerkrade. Deze bloedafnamefaciliteiten zijn wel uitsluitend toegankelijk voor patiënten die geen typische klachten hebben zoals koorts (>38 °C) en tenminste één van de volgende respiratoire verschijnselen: hoesten, kortademigheid.
Patiënten met deze klachten worden verwezen naar de speciaal voor deze groep patiënten ingerichte afnamefaciliteiten op de locatie Heerlen (Gebouw F, Kantoorflat).
Kijk  hier voor vragen over bloedafname  of neem contact op met de huisarts.

De bloedafname wordt verzorgd door het klinisch Chemisch en Hematologisch laboratorium. U kunt bij Zuyderland Medisch Centrum op meerdere plaatsen terecht voor het prikken van bloed.
Behalve op onze ziekenhuislocaties Heerlen, Kerkrade en Sittard/Geleen kunt u op een groot aantal plekken buiten het ziekenhuis terecht voor bloedafname.
Zo is er altijd een priklocatie bij u in de regio. Voor bloedprikken kunt u altijd zonder afspraak terecht.
Om bloed te laten prikken hebt u een verwijzing van uw huisarts, specialist of behandelend arts nodig.
Door middel van bloedonderzoek in het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium kunnen we vaststellen wat er mogelijk met u aan de hand is.
Ook kunnen we via bloedonderzoek vaststellen of een behandeling goed aanslaat. Om bloed te laten prikken, bent u zonder afspraak welkom.
Wel hebt u het aanvraagformulier van uw verwijzer nodig en dient u een legitimatiebewijs mee te nemen.
Nuchter prikken
Als uw (huis)arts u vraagt om nuchter bloed te laten prikken, dan mag u de avond voorafgaand aan de bloedafname vanaf 23.00 uur niets meer eten of drinken en niet meer roken. Wel mag u nog een slokje water drinken.