Samen werken Samen beter

Bloedprikken

Let op:
Het laboratorium van Zuyderland verzorgt in de regio de bloedafname voor poliklinische patiënten, op regionale prikposten en bij patiënten thuis.

Vanaf 15 september is bloedprikken in de praktijk weer mogelijk. Dit kan alleen op afspraak tussen 7.45-8.15 uur op dinsdag, woendag, donderdag en vrijdag. Wilt u hiervoor een afspraak maken, belt u dan met de assistentes.

Bloedafname Zuyderland

Let op:
Zuyderland maakt momenteel gebruik van een afsprakenplanning om de drukte op de bloedafnamepunten zoveel mogelijk te spreiden.
U kunt een afspraak plannen door naar zuyderland.prikafspraak.nl te gaan.

Buiten de ziekenhuislocaties van Zuyderland Medisch Centrum in Sittard-Geleen, Heerlen, Brunssum en Kerkrade zijn momenteel de volgende bloedafnamelocaties van Zuyderland beschikbaar:
In Parkstad kan bloedprikken momenteel in het Parkstad Limburg Stadion (08.00 tot 12.00 uur), Adelante (08.00 tot 12.00 uur) of de Beuteweg (08.00 tot 10.00 uur). In de Westelijke Mijnstreek kunt u in het prikpunt in ons zorgcentrum Vastrada (08.00-11.00 uur) , in zalencentrum Vivaldi in Stein (08:00 11:00 uur) en vanaf maandag 25.5 in het Odacomplex in Sittard ( ma t/m vr 8.00 11.00 uur) terecht. Zie ook het locatie-overzicht onderaan de pagina.

Om bloed te laten prikken hebt u een verwijzing van uw huisarts, specialist of behandelend arts nodig. Daarna kunt u uw afspraak zelf plannen (zie afsprakenplanner boven) Door middel van bloedonderzoek in het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium kunnen we vaststellen wat er mogelijk met u aan de hand is. Ook kunnen we via bloedonderzoek vaststellen of een behandeling goed aanslaat. Om bloed te laten prikken, hebt u het aanvraagformulier van uw verwijzer nodig en dient u een legitimatiebewijs mee te nemen.

Nuchter prikken
Als uw (huis)arts u vraagt om nuchter bloed te laten prikken, dan mag u de avond voorafgaand aan de bloedafname vanaf 23.00 uur niets meer eten of drinken en niet meer roken. Wel mag u nog een slokje water drinken.

Trombosedienst
Komt u bloedprikken voor de trombosedienst dan kunt u ´s ochtends terecht bij de ziekenhuislocaties of de externe priklocaties. Raadpleeg voor de priktijden de bloedafname locatie.