Samen werken Samen beter

Herhaalrecepten

U kunt een herhaalrecept digitaal aanvragen via deze link

Medicatie die u blijvend moet innemen kunt u doorlopend inspreken via de optie 2 in het keuzemenu van telefoonnummer 045-541 08 36.

Luister eerst het bandje af met de instructie:

Als het recept gereed is, ontvangt u een email en kan het recept worden afgehaald. U hoeft geen afspraak te maken om uw recept te komen halen.
Dit geldt ook voor de digitaal aangevraagde medicatie.
Heeft u na 2 werkdagen geen bericht ontvangen, neem dan contact op met de apotheek.