Samen werken Samen beter

Algemeen

Centraal voor onze praktijk stellen we kwalitatieve huisartsengeneeskunde. Hieronder verstaan wij zorg die gebaseerd is op de actuele kennis binnen het vakgebied met aandacht voor de individuele patiënt. Daarbij hebben we wekelijks patientenoverleg met de thuiszorg, wijkverpleging, het maatschappelijk werk en eerstelijns psycholoog en sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Zo kunnen we kennis en informatie uitwisselen en hebben we korte lijnen naar andere professionals. Op geregelde tijdstippen is er ook intern overleg met de disciplines in huis: de fysiotherapie, de apotheek, de tandarts. We hebben geregeld overleg met een longarts en een internist van het Zuyderland Medisch Centrum over de zorg aan de COPD en diabetes patiënten uit onze praktijk.
Onze praktijk werkt samen met het huisartseninstituut van de universiteit Maastricht voor opleiding, onderzoek en zorginovatieprojecten. Wij leiden ook nieuwe huisartsen (AIOS) op.

Klik op de praktijkfolder met aanvullende informatie te openen.

De praktijk is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur - 17.00 uur.
Buiten de normale openingstijden zult u zich voor spoedeisende zaken moeten wenden tot de Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg, waarin wij ook participeren (telefoonnummer Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg: 045 - 5778844).

Vergoeding huisartsenzorg

Vanuit uw basisverzekering worden de kosten van de hulp die door de huisarts zelf of door het ondersteunend personeel worden gegeven vergoed.
Deze zorg komt niet ten laste van uw verplicht eigen risico. De kosten voor bijvoorbeeld bloedonderzoek en medicijnen of voor andere door de huisarts voorgeschreven zorg, komen wel ten ten laste van het verplichte eigen risico. Het is belangrijk uw polis goed door te lezen zodat u van te voren weet welke behandelingen wel of niet vergoed worden.