Samen werken Samen beter

Praktijkondersteuners GGZ

   
Mw. C. Reinaerdts
POH GGZ
Mw. Roberts
POH GGZ in opleiding 
 
Mw. Kreuwels
POH GGZ Jeugd

Zorg voor geestelijke gezondheid en welzijn in de huisartsenpraktijk
In deze huisartsenpraktijk werken praktijkondersteuners huisartsen voor geestelijke gezondheidszorg, kortweg POH GGZ. De POH GGZ is iemand met kennis van en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg.

Door de toenemende zorgvraag op het gebied van kind en jeugd hebben de huisartsen in 2017 besloten om het team van praktijkondersteuners GGZ uit te breiden met een POH die deskundig is op het gebied van kind en jeugd. Door de inzet van deze functionaris hopen de huisartsen beter in te kunnen spelen op de groeiende zorgvraag

Waarom een POH GGZ in de huisartspraktijk?
Voor veel mensen is het prettig om niet (meteen) doorverwezen te worden naar een psycholoog of de GGZ. De POH GGZ biedt het voordeel dat mensen met psychische vragen op een makkelijke manier naar een deskundige binnen de huisartsenpraktijk kunnen worden verwezen.

Wat kan de POH GGZ voor u doen?
De POH GGZ bespreekt samen met u uw klachten en vragen. Het is ook mogelijk om over de geschiedenis van uw klachten te praten. En over wat u al geprobeerd heeft om van uw klachten af te komen. Het eerste gesprek duurt ongeveer 45 minuten, een vervolggesprek is meestal een half uur.

Vervolgens adviseert de POH GGZ u en uw huisarts over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kunnen een aantal vervolggesprekken bij de POH GGZ zijn. Of u kunt voor het vervolg weer naar de huisarts. Ten slotte is het mogelijk dat er advies wordt gegeven voor verdere behandeling of begeleiding. Dit kan bij maatschappelijk werk, zelfhulpwebsites, een psycholoog of een GGZ-instelling. Sinds 2014 wordt hulp van een psycholoog of een GGZ-instelling alleen vergoed bij een psychiatrische diagnose.

De POHGGZ kan dus helpen door:
  • het verhelderen van problemen.
  • het geven van voorlichting over klachten, oorzaken en mogelijke oplossingen.
  • het geven van advies over behandeling en verwijzing
  • kortdurende behandeling of begeleiding in de huisartsenpraktijk
  • nazorg na behandeling in de GGZ
  • De POH GGZ geeft ook groepsbijeenkomsten voor slaapproblemen en rouwverwerking.
De POH GGZ heeft een beroepsgeheim. Dat betekent dat hij of zij niet met anderen praat over de zaken die u vertelt. De POH GGZ werkt in het dossier van de huisarts.

Hoe maakt u een afspraak bij de POH GGZ?
In overleg met u kan de huisarts u doorverwijzen naar de POH GGZ en een afspraak maken.

Afzeggen van een afspraak
Zeg uw afspraak alleen af als dit echt niet anders kan. Het is belangrijk dat u minimaal 24 uur van te voren afbelt bij de huisartsenpraktijk. In die tijd die voor u gereserveerd was, kan dan nog iemand anders bij de POH GGZ komen.
U hoeft voor de gesprekken met de POH GGZ niet te betalen.
De kosten worden vergoed door de basisverzekering. Uw eigen risico wordt niet aangesproken, omdat de zorg onder huisartsenzorg valt.