Samen werken Samen beter

Spoedgevallen

045-542 79 99

Bij levensbedreigende situaties kunt u de spoedlijn bellen.
Deze lijn wordt onmiddellijk opgenomen tussen 8 en 17 uur.
Tijdens avond, nacht of weekend kunt u de Huisartsenpost Oostelijk Zuid-Limburg bereiken op
tel.nr. 045-577 88 44