Samen werken Samen beter

Spreekuur Praktijkassistente

Bij de praktijkassistente kunt u telefonisch of aan de balie een afspraak maken voor:

- Bloedprikken
- Hartfilm (ECG)
- Longfunctie onderzoek
- Gehoortest (audiometrie)
- Doppler (bloedvatenonderzoek)
- 24 uur bloeddrukmeting
- Oogheelkundig spreekuur
- Wrattenspreekuur
- Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker - uitstrijkje