Samen werken Samen beter

Praktijkondersteuners

Mw. G. Rutzerveld
Diabetes spreekuur
COPD spreekuur
Stoppen met roken

Mw. K. Kisters
CVRM spreekuur (hart en vaatziekten)
Spreekuur Astma
Dhr. R. van Rooijen
Ouderenzorg met specifieke aandacht voor de kwetsbare oudere, polyfarmacie
( gebruik van veel verschillende medicijnen)
en vroege opsporing van dementie
Mw. A. Hensgens
Verpleegkundige ouderenzorg voor kwetsbare ouderen