Samen werken Samen beter

Geen vergoeding voor slaap- en angstmedicatie

Zorgverzekeraars zien strenger toe op het vergoeden van Benzodiazepinen (bijv. Oxazepam, Temazepam, Lormetazepam, Alprazolam, Nitrazepam).


Dit wordt alleen vergoed bij:
- epilepsie,
- angststoornis,
- op voorschrift psychiater, waarbij hoge doses benzodiazepines noodzakelijk zijn
- palliatieve sedatie.

Klik hier meer voor informatie van rijksoverheid


Geplaatst op: 04-04-2024