Samen werken Samen beter

Bloedprikken

Geen bloedprikken meer in de huisartsenpraktijk vanaf dinsdag 17 maart.


Let op:
Zuyderland maakt momenteel gebruik van een afsprakenplanning om de drukte op de bloedafnamepunten zoveel mogelijk te spreiden.
U kunt een afspraak plannen door naar zuyderland.prikafspraak.nl te gaan.

Buiten de ziekenhuislocaties van Zuyderland Medisch Centrum in Sittard-Geleen, Heerlen, Brunssum en Kerkrade zijn momenteel de volgende bloedafnamelocaties van Zuyderland beschikbaar:
In Parkstad kan bloedprikken momenteel in het Parkstad Limburg Stadion (08.00 tot 12.00 uur), Adelante (08.00 tot 12.00 uur) of de Beuteweg (08.00 tot 10.00 uur). In de Westelijke Mijnstreek kunt u in het prikpunt in ons zorgcentrum Vastrada (08.00-11.00 uur) , in zalencentrum Vivaldi in Stein (08:00 – 11:00 uur) en vanaf maandag 25.5 in het Odacomplex in Sittard ( ma t/m vr 8.00 – 11.00 uur) terecht. Zie ook het locatie-overzicht onderaan de pagina.

Om bloed te laten prikken hebt u een verwijzing van uw huisarts, specialist of behandelend arts nodig. Daarna kunt u uw afspraak zelf plannen (zie afsprakenplanner boven) Door middel van bloedonderzoek in het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium kunnen we vaststellen wat er mogelijk met u aan de hand is. Ook kunnen we via bloedonderzoek vaststellen of een behandeling goed aanslaat. Om bloed te laten prikken, hebt u het aanvraagformulier van uw verwijzer nodig en dient u een legitimatiebewijs mee te nemen.

Nuchter prikken

Als uw (huis)arts u vraagt om nuchter bloed te laten prikken, dan mag u de avond voorafgaand aan de bloedafname vanaf 23.00 uur niets meer eten of drinken en niet meer roken. Wel mag u nog een slokje water drinken.

Trombosedienst

Komt u bloedprikken voor de trombosedienst dan kunt u ´s ochtends terecht bij de ziekenhuislocaties of de externe priklocaties. Raadpleeg voor de priktijden de bloedafname locatie.Geplaatst op: 07-07-2020