Samen werken Samen beter

Griepvaccinatie

Zaterdag 2 november a.s. griepvaccinatie tussen 10.00 uur en 12.00 uur in Gezondheidscentrum Terwinselen.De jaarlijkse griepprik beschermt tegen de ernstige gevolgen van de griep ook wel influenza genaamd.
Personen van 60 jaar en ouder, personen van alle leeftijden met hart-, long- of suikerziekte, nierpatiënten en personen met weinig afweer, lopen extra risico om ernstig ziek te worden door griep.
Als u behoort tot één van deze groepen ontvangt u per post een uitnodiging voor de griepprik en zijn er voor u geen kosten aan verbonden. Neemt u deze brief mee naar de praktijk.

Voor meer informatie kunt u terecht op de site van RIVM


Geplaatst op: 08-10-2019