Samen werken Samen beter

Vaccinatie met AstraZeneca wordt hervatIn Nederland, is net als een aantal andere Europese landen, de vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin weer hervat. Dit heeft de minister van VWS besloten.
Volgens het EMA en het CBG is er tussen normale trombose en het vaccin geen verband gevonden.
Een verband tussen stolselvorming in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes en het vaccin is nog niet uit te sluiten.
Hiervoor is verder onderzoek nodig.
Het EMA en het CBG zijn van oordeel dat de voordelen van vaccineren opwegen tegen de nadelen en dat de klachten dusdanig zeldzaam zijn dat gesproken kan worden van een veilig en effectief vaccin.

Effect vaccinatie
De effecten van vaccinatie worden steeds duidelijker zichtbaar. De daling van het aantal besmettingen onder verpleeghuisbewoners zet door.
Het aantal besmettingen in verpleeghuizen is gedaald tot onder het landelijke gemiddelde besmettingsniveau per 100.000 inwoners.
Bij thuiswonende ouderen, waarvan de eerste mensen eind januari gevaccineerd zijn, is geen stijging zichtbaar in besmettingen.
Het is nog te vroeg om te zeggen of dit een effect van de vaccinaties is. Onder 80-plussers neemt verder het aantal ziekenhuisopnames af, waarschijnlijk als gevolg van het starten van vaccineren in deze groep.


Geplaatst op: 16-03-2021