Samen werken Samen beter

Identificatieplicht in de zorg

Als u medische zorg nodig heeft, moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener, ook in de huisartsartsenpraktijk.


De legitimatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar.

Geldig identiteitsbewijs in de zorg
U kunt zich bij de balie identificeren bij een zorgverlener met een geldig Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument.

Identificatieplicht in de zorg ook voor kinderen
Ouders moeten voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan. De identificatieplicht in de zorg is voor kinderen anders dan de algemene identificatieplicht. In de zorg is er geen leeftijdsgrens. De
identificatieplicht geldt vanaf de geboorte.

Zorgaanbieder registreert uw identiteitsbewijs
De assistente controleert met uw identiteitsbewijs of u degene bent die bij het Burgerservicenummer (bsn) hoort. Zij legt het soort en nummer van uw identiteitsbewijs vast in het computersysteem.


Geplaatst op: 18-03-2024