Welkom bij Gezondheidscentrum Terwinselen

NHG Praktijkaccreditatie 2018

De huisartsenpraktijk neemt deel aan de NHG praktijkaccreditatie.
Ook dit jaar is de accreditatie weer behaald.


Tijdens de NHG accreditatie wordt de praktijk getoetst op:
1. De borging van kwaliteit van de zorg door als praktijk enerzijds passende acties te nemen om risico's voor veiligheid en kwaliteit te beheersen en anderzijds door blijvend te voldoen aan de gesteld kwaliteitsnormen;
2. Het verzamelen van eigen praktijkgegevens en deze te spiegelen aan de gegevens van andere deelnemers als basis voor de evaluatie en verbetering van de kwaliteit van de zorg;
3. Het systematisch werken aan de verbetering van de kwaliteit van de zorg.


Geplaatst op: 19-01-2018