Samen werken Samen beter

NHG Praktijkaccreditatie 2019

De huisartsenpraktijk neemt deel aan de NHG praktijkaccreditatie.
Ook dit jaar is de accreditatie weer behaald.


De NHG-Praktijkaccreditatie is het kwaliteitskeurmerk van het Nederlandse Huisartsen Genootschap.
Dit keurmerk toont aan dat een praktijk voldoet aan de landelijk vastgestelde normen en constant werkt aan kwaliteitsvebetering.
Er wordt gekeken naar praktijkvoering, organisatie en medisch handelen. Ook de mening van de patiënt speelt hierin een belangrijke rol.
Als de praktijk aan de voorwaarden voldoet wordt voor 3 jaar de accreditering verleend. Daarnaast wordt een verbeterplan opgesteld, waarmee de praktijk aan de slag gaat.
Elk jaar wordt er getoetst of de praktijk nog aan de voorwaarden voldoet en bezig is met de verbeteringen. Om zo te zorgen dat de kwaliteit optimaal blijft.

 


Geplaatst op: 19-01-2019