Samen werken Samen beter

Terugroepactie Losartan

Gebruikt u een medicijn met losartan van het merk Accord of Apotex?


Gebruikt u een medicijn met losartan van het merk Accord of Apotex?
Accord Healthcare BV en Apotex Nederland BV hebben in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten tot het terugroepen van een aantal losartan bevattende producten.
Van Accord betreft het losartan kalium 100 mg tabletten. Van Apotex betreft het losartan kalium 50 en 100 mg, en losartan kalium/Hydrochloorthiazide 50/12,5 en 100/25 mg tabletten.

Waarom vragen we u dit?
In de losartan van deze fabrikanten is een stof aangetroffen die er niet in hoort: NMBA. Deze stof is mogelijk kankerverwekkend. De kans dat u kanker krijgt omdat u een medicijn met NMBA heeft ingenomen, is heel klein.
Maar uiteraard wil ik niet dat u dat risico neemt.

Niet alle medicijnen met losartan bevatten de vervuiling. Het kan zijn dat u losartan van een andere charge of fabriek krijgt.

Hoe zit het met de vergoeding van een vervangend medicijn?
Het alternatieve middel en de overige kosten worden gewoon vergoed, ook als het een niet-preferent middel is.
Deze kosten komen eventueel wel ten laste van uw eigen risico. Uw zorgverzekeraar kan u hierover informeren.
Komt u snel langs in de apotheek? Wij staan voor u klaar! Stop in ieder geval nooit zonder overleg met uw medicijn, want ook dat brengt risico‘s met zich mee.

Link meer informaties:
https://www.igj.nl/zorgsectoren/geneesmiddelen/nieuws/2019/03/20/terugroepactie-aantal- bloeddrukmedicijnen-met-losartan


Geplaatst op: 21-03-2019