Samen werken Samen beter

Corona Boostervaccinatie

Vanaf 18 november vallen de eerste uitnodigingen van het RIVM op de mat om een afspraak te maken voor een corona boostervaccinatie.


De uitnodiging is voor mensen van 80 jaar en ouder. Het gaat voor deze groep om ongeveer 740.000 uitnodigingen. Zij kunnen een afspraak maken bij de GGD, telefonisch of via www.coronavaccinatie-afspraak.nl.
Ouderen eerst
De booster draagt bij aan een blijvend hoge bescherming. Dat is met name belangrijk voor mensen bij wie de bescherming door vaccinatie afneemt, waardoor het risico op ernstige ziekte groter is. De oudere leeftijdsgroepen zijn het meest kwetsbaar. Bij ouderen is de bescherming na vaccinatie al wat minder hoog. Ook hebben zij het eerst een vaccin gekregen en zijn nu ook het eerst aan de beurt voor de booster. Een boostervaccinatie wordt pas gegeven als de laatste vaccinatie minimaal zes maanden geleden is gegeven omdat dan het effect het grootst is. Niet iedereen uit de groep 80-plus wordt in een keer uitgenodigd. Elke dag gaan er circa 55.000 uitnodigingen op de bus. Mensen worden van oud naar jong uitgenodigd.

Voor de booster worden mRNA-vaccins ingezet (Moderna of Pfizer). Het maakt niet uit welk vaccin iemand eerder heeft gehad. Er is geen keuzemogelijkheid.
De huisarts zet geen booster prikken. Voor meer informatie kijk op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie


Geplaatst op: 23-11-2021