Samen werken Samen beter

Diëtisten

ADVIES EN BEGELEIDING VAN DE DIËTIST
MEANDER VOEDING EN DIEET

Een afspraak met de diëtist.
Voeding speelt een belangrijke rol in ons leven. Een gezond eetpatroon draagt bij aan ons dagelijks welbevinden.
Wanneer u meer wilt weten over:

- gezonde voeding
- voeding bij ondergewicht
- voeding bij diabetes mellitus
- voeding bij een verhoogd cholesterol gehalte
- aanpassingen bij een voedselallergie of -intolerantie
- voeding bij darmklachten
- voedingsadviezen voor een kind met overgewicht

De diëtist van Meander Voeding & Dieet helpt u uw voedingsgewoonten op een verantwoorde manier aan te passen .
Elk advies is dan ook volledig toegespitst op uw persoonlijke situatie.
Uw kunt een afspraak maken via de klantenservice, telefoonnummer 0900-6990699; ze zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 18.00 uur en op zaterdag van 8.00 tot 12.00 uur. Schikt bovengenoemd tijdstip u niet, kan er op één van de vele andere locaties via Meander Voeding en Dieet, op een voor u geschikt moment een gesprek worden gepland.
Diëtiste mevrouw Floor Blokland heeft op woensdag spreekuur van 9.00 uur t/m 17.00 in het Gezondheidscentrum Terwinselen.


  

Moet u betalen voor de diëtist?

Een bezoek aan de diëtist wordt vergoed vanuit het basispakket, maar het eigen risico is wel van kracht. In het geval van diabetes of hart-en vaatziekten, wordt begeleiding door de diëtist altijd vergoed, onafhankelijk van uw zorgverzekeraar. Let wel dat er altijd een verwijsbrief van uw behandelend arts of huisarts nodig is. Bij vragen rondom vergoedingen, raadpleeg uw zorgverzekeraar.

Wat houdt de begeleiding van de diëtist in?

De begeleiding bestaat uit een eerste gesprek , dat ongeveer een uur duurt. Er wordt samen met u bekeken wat de diëtist voor u kan betekenen.
Er wordt meestal een persoonlijk advies/ dieet opgesteld, waarbij aandacht wordt besteed aan verandering van eventuele eetgewoontes
Verder worden afspraken over vervolgconsulten gemaakt. Deze vinden meestal een keer per maand plaats en duren ongeveer 15 minuten.
De afspraken over het te volgen dieet, het vervolggesprek, evaluatie momenten en de resultaten worden in een elektronisch dossier vastgelegd.

Heeft de diëtist contact met de huisarts?

De arts ontvangt bij aanvang, bij veranderingen ook tussentijds en op het einde van de begeleiding een kort verslag.
Binnen het Gezondheidscentrum heeft de diëtist regelmatig contact met de huisartsen en de praktijkondersteuner.
Bovendien participeert ze in projecten rondom diabetes en COPD.

http://www.meandergroep.com/andere-diensten/voeding-dieet