Samen werken Samen beter

Maatschappelijk werk

Iedereen heeft wel eens te maken met kleine of grote problemen. Vaak kunt u deze zelf oplossen.
Soms kunt u hiervoor terecht bij familie of vrienden.

Maar..stel dat u niet zo gauw weet hoe het probleem aangepakt moet worden, of dat u bepaalde zaken liever niet met anderen bespreekt.
Impuls is een onafhankelijke welzijnsoganistatie waar Gezondheidscentrum Terwinselen mee samenwerkt.
Voor een afspraak kunt u bellen met Impuls, 045-5456351. Meer informatie zie www.impulskerkrade.nl

U kunt bij het maatschappelijk werk terecht voor zaken m.b.t.:
  • de omgang met uw partneruw kinderen 
  • het verwerken van verlie
  • problemen m.b.t. uw werk
  • eenzaamheid
  • financiële problemen
  • of andere nare gebeurtenissen in uw leven.
Voor al dit soort vragen kunt u terecht bij het maatschappelijk werk.
Samen werken ze met u aan het oplossen van uw probleem.