Samen werken Samen beter

Preventie medewerker

Vroegsignalering alcohol en andere drugs.

Regelmatig alcohol-of ander drugsgebruik kan leiden tot depressieve klachten of gezondheidsklachten (zoals slaapproblemen, hoge bloeddruk, maagdarmklachten, vermoeidheid). Ook kunnen mensen hierdoor problemen krijgen in de thuissituatie en/of werk. Eén op de tien mensen die alcohol drinkt, is een probleemdrinker. In de huisartsenpraktijk vraagt de huisarts zijn patiënten naar het gebruik van alcohol en drugs. Patiënten worden na overleg door de huisarts aangemeld bij preventiemedewerker Veronique Lemmens.

 

Veronique Lemmens: 'Verslavingspreventie is gericht op het voorkomen van verslaving. Als het gebruik van drugs en/of alcohol toeneemt dan kan er sprake zijn van problematisch gebruik. Dit kan leiden tot afhankelijkheid. Om dit te voorkomen is het van belang om het middelengebruik zo snel mogelijk te bespreken'.

Veronique Lemmens heeft ruim 30 jaar werkervaring binnen de psychiatrie en verslavingszorg. In de praktijk heeft de preventiemedewerkster regelmatig gesprekken die leiden tot een daling van het alcoholgebruik bij patiënten. Ze geeft informatie, advies en begeleiding en ondersteunt op verzoek de partner en het gezin. Dit korte interventieprogramma bestaat gemiddeld uit 1 tot maximaal 5 gesprekken en er is geen eigen bijdrage aan verbonden.