Samen werken Samen beter

Thuiszorg

Het Gezondheidscentrum Terwinselen en de Meander Groep Zuid -Limburg (thuiszorg)

Binnen het gezondheidscentrum Terwinselen bestaat een intensieve samenwerking met de Meandergroep Zuid Limburg. Dhr. R. van Rooijen is vanuit de Meandergroep gedetacheerd voor de ouderenzorg binnen het gezondheidscentrum.
 

Indien één van de huisartsen een situatie signaleert waarbij de ouderenzorg extra aandacht behoeft, kan een huisbezoek nodig zijn om de situatie zo goed mogelijk in kaart te brengen. Indien uit het huisbezoek duidelijk wordt dat ondersteuning wenselijk is, wordt dit besproken met de oudere in kwestie. Dhr. van Rooijen zet het proces in gang om deze ondersteuning te leveren. Ook neemt hij deel aan het mdo ouderen. Tijdens dit overleg worden actuele problemen bij patiënten thuis besproken en algemene informatie uitgewisseld. Verder is dhr. van Rooijen als zorgtrajectbegeleider dementie verbonden aan het centrum. Hij ondersteunt de cliënt en zijn/haar mantelzorgers bij het afstemmen van de zorg.
U kunt een afspraak maken met dhr. van Rooijen via de praktijkassistente.